Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Adatvédelmi tájékoztató

adatbázisba történő jelentkezéshez

 

Alulírott INT-SOLUTION Üzleti Tanácsadó Kft. (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6-7.), mint Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete, a General Data Protection Regulation (GDPR) rendelkezéseivel összhangban a jelentkező adatbázisba történő jelentkezése során megadott adatai kezeléséről az alábbi nyilatkozatot teszi:

 

A jelentkező személyes adatainak az Adatkezelő részére történő átadásával, megküldésével önkéntesen hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelő által a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez, mely során az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelő módon jár el.

 

Az adatkezelés jogalapja a jelentkező Infotv. 5. § (1) bekezdése szerinti önkéntes hozzájárulása, mely alapján az Adatkezelő jogosult a jelentkező azon személyes adatainak adatbázisban történő tárolására és kezelésére, melyeket a jelentkező az Adatkezelő adatbázisába történő jelentkezése során önéletrajzában, illetve az ahhoz kapcsolódó jelentkezésben az Adatkezelő részére átadott, megküldött.

 

Jelen tájékoztató elfogadásával a jelentkező kifejezett hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy álláshely betöltése érdekében az adatkezelés során az Adatkezelő a jelentkező adatbázisban tárolt személyes adatait, illetve pályázati anyagát az Adatkezelő jelenlegi, illetve jövőbeni szerződött partnerei részére továbbítsa. Annak érdekében, hogy a jelentkező személyes adatainak védelméhez fűződő jogai ne sérüljenek, az Adatkezelő vállalja, hogy a jelentkező kifejezett írásbeli kérelmére a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül a jelentkező rendelkezésére bocsájtja azon partner(ek) elérhetőségeit, amely(ek) a pályázati anyagok továbbítása okán személyes adatot kezel(nek) a jelentkezőről.

 

Az Adatkezelő a jelentkező személyes adatait a jelentkező jelentkezésének közlése napjától a jelentkező törlési kérelmének kézhezvételéig jogosult kezelni, maximálisan 24 hónap időtartamig. Adatkezelési hozzájárulását a jelentkező az Adatkezelő részére postai (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6-7.) vagy elektronikus úton a torles@intsolution.hu címre eljuttatott írásbeli nyilatkozatával bármikor jogosult visszavonni. 

 

Kelt.: Nyíregyháza, 2018. május 25. napján

 

 

A jelen tájékoztató elolvasását követően az abban foglaltakat megértettem és elfogadtam, adataimnak a tájékoztatóban foglalt módon történő kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok.